Akreditovaná sportovní školka a jesle Praha 4
Spojujeme pohyb, montessori a moderní přístup ke vzdělávání dětí.
 
 
skolka-logo2
 
 
 
 
 
 

Denní program

 
DENNÍ REŽIM MATEŘSKÁ ŠKOLKA

7:30-8:40

Příchod dětí, individuální práce s didaktickými pomůckami Montessori, výtvarné tvoření, volná hra, rozcvička v tělocvičně podle potřeby.

8:40-10:15
Elipsa - ranní kruh, přivítání, cvičení ticha, koncentrace a koordinace, prezentace tématických celků, hudba, pohyb, jazyková výchova atd. v češtině nebo angličtině. Individuální práce dětí. svačina individuálně dle potřeb dětí do 9.30.
Na ranním kruhu se věnujeme měsíčním tématům, zpíváme a říkáme si říkanky v českém i anglickém jazyce, představujeme si nové didaktické pomůcky. Dále pracujeme s didaktickými, montessori a PlayWisely® pomůckami na rozvoj rozumových dovedností, řeči, paměti, logického myšlení, jemné motoriky a smyslů.

10.15 - 11.45
Pobyt Venku

11:45-12:00
karty Play Wisely, logopedická cvičení, grafomotorická rozcvička, básničky, písničky

12:00-12:30
oběd
Děti se zapojují do prostírání, nalévání a úklidu po obědě. Všechny dětí si jdou po obědě odpočinout do spacího koutku.

12:30-12:45
Vyzvedávání dětí odcházejících po obědě.
12:45–14:00
Odpočinek, klidový režim, spánek, čtení

14:30–15.15
Kroužky

Odpolední kroužky v ceně školného (hudební a sportovní kroužek, joga, výtvarný kroužek, angličtina, tanečky atd.)
15:15–15.30
Svačina
15:30–17:00
Vyzvedávání dětí, pobyt venku / hudební, výtvarná a kreativní činnost.
 
 
DENNÍ REŽIM JESLIČKY

7:30-8:45

- příchod dětí
- individuální práce s didaktickými pomůckami Montessori
- výtvarné činnosti
- volná hra
- hudba (repro hudba, kytara, tanec, zpěv)
- čtení, prohlížení knih
- péče o naše ježky

7:45-9.00 / 9.10
"Zdravá záda" "Trénujeme pohyb"
- rozcvička, cviky na posílení hrubé motoriky, pohybové hry, opičí dráhy, běh, házení / chytání, rovnováha, koordinace pohybů, rotace atd.

9.00 / 9.10 - 9.30
"Elipsa"
- zklidnění, chození po elipse, aktivity na dané téma, ukázky práce s pomůckami, písničky, básničky, logopedická cvičení
- Karty Play Wisely

9.30 - 10.00
Svačina, odchod ven (dle počasí možno využít aktivity uvnitř)
10.00 - 11.15
Pobyt venku

12.00 - 12.15
Vyzvedávání dětí po obědě

12.00 - 14.30
Spánek, odpočinek

15.00 - 15.30
Vyzvedávání dětí po spaní , Odchod ven (dle počasí)

16.40 - 17.00
Příchod z venku, předávání dětí, vyzvedávání dětí po obědě


"Společně objevujeme svět, hrajeme si a tvoříme. Učíme se respektu k okolnímu světu, kamarádům, ale i k sobě samým. Učíme se komunikovat. Motivujeme děti k samostatnému prostírání stolů, nalévání pití, úklidu, oblékání a celkové sebeobsluze."

Celkový program dne se může lišit v závislosti na probíhajících adaptacích, speciálnímu programu (např. divadlo..), počasí i celkovém rozpoložení skupinky.


 
 
 
Sportovní školka a jesle PlayWisely® je otevřena každý všední den od 7.30 do 17.00 hodin.

Sportovní aktivity v mateřské školce a jeslích

 • základy gymnastiky (rovnováha, správný pohyb, jednoduché nářadí, kotrmelec, přeskok)
 • základy atletiky (běh, skok, házení)
 • základy míčových her (fotbal, tenis, golf, vybíjená, házená, florbal, košíková)
 • základy ostatních sportů
 • maximum výuky formou kolektivního sportování a zdravého soutěžení = sport jako zábava

Pedagogická činnost

 • rozvoj soustředění, paměti, logiky a jazykových dovedností (karty PlayWisely, říkadla, skládačky, jednoduché rébusy, písničky, rytmické hry), k dispozici je dětem během dne řada didaktických a montessori pomůcek
 • angličtina – bilingvální pojmenování známých věcí, jednoduché věty, přítomnost rodilého mluvčího ve třídách
 • předškolní a logopedická příprava
 • rozvoj sociálních dovedností (respekt, spolupráce, pozdravení, poděkování, požádání o pomoc atd.)

Rozvoj tvořivosti a jemné motoriky

 • malování, kreslení, modelování a tvoření z různých materiálů

Rozvoj hudby a dramatické činnosti

 • pravidelné pořádání hudebních koncertů a divadelních představení pro školku a jesličky

Odpolední kroužky pro děti v ceně školného

 • Pondělí – JÓGA s Renatou
 • Úterý – Keramika, Judo
 • Středa – Taneční kroužek- Hýbeme dětmi – www.hybemedetmi.cz, angličtina s Davidem
 • Čtvrtek – Hudebně-dramatický kroužek s Danielou
 • Pátek – Výtvarný kroužek s Klárkou