Akreditovaná sportovní školka a jesle Praha 4
Spojujeme pohyb, montessori a moderní přístup ke vzdělávání dětí.

Denní program

Mateřská škola a jesle PlayWisely® je otevřena každý všední den od 7:30 do 17:00 hodin.

DENNÍ REŽIM TŘÍD ŠKOLKA

děti od 3 do 6 let

7:30-8:30
Příchod dětí

7:30-9:00
Individuální práce s montessori a didaktickými pomůckami, výtvarné činnosti, volná hra, rozcvička v tělocvičně podle potřeby, péče o naší želvu.

9:00-9:30
“Elipsa” – v rámci ranního společného setkání se věnujeme měsíčním tématům, zpíváme a říkáme si říkanky v českém i anglickém jazyce, představujeme si nové didaktické pomůcky. Dále pracujeme s didaktickými, montessori a PlayWisely® pomůckami pro rozvoj rozumových dovedností, řeči, paměti, logického myšlení, jemné motoriky a smyslů. Trénujeme koncentraci a zklidnění.

9:30-10:00
Svačina

10:00-10:30
Individuální práce dětí, předškolní příprava

10:30-11:45
Pobyt venku

11:45-12:30
Oběd

12:30-12:45
Vyzvedávání dětí odcházejících po obědě.

12:45-14:00
Odpočinek, klidový režim, četba, poslech, spánek.

12:45-13:30
Klidový režim předškoláci

13:30-14:00
Předškolní příprava

14:00-15:00
Odpolední zájmové kroužky, případně volná hra

15:00-15:30
Svačina

15:30-17:00
Vyzvedávání dětí, pobyt venku, hudební, výtvarná a kreativní činnost, pobyt v tělocvičně, volná individuální a společná hra.

DENNÍ REŽIM TŘÍDY JESLIČKY

děti od 2 do 3 let

7:30-8:30
Příchod dětí

7:30-8:45
Individuální práce s Montessori a didaktickými pomůckami, výtvarné činnosti, volná hra, rozcvička v tělocvičně podle potřeby, hudba (repro hudba, klavír, flétna, tanec, zpěv), čtení a prohlížení knih, péče o naše želvy.

8:45 -9:20
“Elipsa” – v rámci ranního společného setkání se věnujeme měsíčním tématům, zpíváme a říkáme si říkanky v českém i anglickém jazyce, představujeme si nové didaktické pomůcky. Dále pracujeme s didaktickými, montessori a PlayWisely® pomůckami pro rozvoj rozumových dovedností, řeči, paměti, logického myšlení, jemné motoriky a smyslů. Trénujeme koncentraci a zklidnění.

9:20-9:45
Svačina

9:45-10:15
Individuální práce dětí

10:15-11:30
Pobyt venku

11:30-12:00
Oběd

12:00 -12:30
Klidové aktivity, čtení a prohlížení knih, práce s pomůckami

12:15-12:30
Vyzvedávání dětí odcházejících po obědě

12:30
Příprava na odpočinek

12:30-14:30
Odpočinek, spánek

14:30-15:00
Svačina

15:00-15:30
Vyzvedávání dětí po spaní, volná hra, tělocvična, výtvarná výchova, práce s pomůckami, práce s kartami Play Wisely apod.

15:30-17:00
Vyzvedávání dětí, pobyt venku, hudební, výtvarná a kreativní činnost, pobyt v tělocvičně, volná individuální a společná hra.

“Společně objevujeme svět, hrajeme si a tvoříme. Učíme se respektu k okolnímu světu, kamarádům, ale i k sobě samým. Učíme se komunikovat. Motivujeme děti k samostatnému prostírání stolů, nalévání pití, úklidu, oblékání a celkové sebeobsluze, samostatnosti. Některé dny je přítomen rodilý mluvčí nebo anglicky mluvící lektor a výuka tak probíhá v češtině i angličtině.”

Celkový program dne se může lišit v závislosti na probíhajících adaptacích, speciálnímu programu (např. divadlo..), počasí i celkovém rozpoložení skupin.

 

Sportovní aktivity v mateřské škole a jeslích PlayWisely

 • základy atletiky (běh, skok, házení)
 • základy míčových her (fotbal, tenis, golf, vybíjená, házená, florbal, basketbal, baseball)
 • základy ostatních sportů
 • maximální výuky formou kolektivního sportování a zdravého soutěžení = sport jako zábava
 • koordinace a vnímání vlastního těla
 • relaxační techniky
 • jóga
 • v rámci pohybových aktivit využíváme metodiku PlayWisely

Pedagogická činnost

 • rozvoj soustředění, paměti, logiky a jazykových dovedností (karty PlayWisely, říkadla, skládačky, jednoduché rébusy, písničky, rytmické hry), k dispozici je dětem během dne řada didaktických a montessori pomůcek, které jsou pravidelně obměňovány dle potřeb dětí tak, aby navazovaly na tématické okruhy a navazovaly na rozvoj kompetencí dětí
 • angličtina – bilingvální pojmenování známých věcí, jednoduché věty, přítomnost rodilého mluvčího nebo lektora hovořícího angličtinou na úrovni rodilého mluvčího 
 • předškolní a logopedická příprava
 • rozvoj sociálních dovedností (respekt, spolupráce, pozdravení, poděkování, žádosti o pomoc atd.)
 • Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v prostorách mateřské školky

Rozvoj tvořivosti a jemné motoriky

 • malování, kreslení, modelování a tvoření z různých materiálů, rozvoj fantazie a kreativity

Rozvoj hudby a dramatické činnosti

 • pravidelné pořádání hudebních koncertů a divadelních představení, hudební chvilky a činnosti, rytmizace a práce s hudebními nástroji

Odpolední kroužky pro děti

Připravujeme a zajišťujeme odpolední zájmové kroužky, které jsou určeny dětem navštěvující třídy MŠ od 3 let. 
Zájmové kroužky probíhají od pondělí do pátku v odpoledních hodinách (cca 14.00 – 15:00). 
Kroužky budou upřesněny na začátku školního roku a bývají to následující možnosti např.:
JUDO, JÓGA, ANGLICKÝ KLUB, SPORŤÁČEK, HUDEBNÍ KROUŽEK, LOGOPEDICKÝ KROUŽEK, TANEČNÍ KROUŽEK,
HRA NA FLÉTNU, VÝTVARNÝ KROUŽEK apod.