Akreditovaná sportovní školka a jesle Praha 4
Spojujeme pohyb, montessori a moderní přístup ke vzdělávání dětí.

Ceník mateřské školky PlayWisely® Praha 4

Mateřská školka PlayWisely přijímá OD 1.9. 2023 děti od 24 měsíců po předškoláky. Děti mohou docházet na celodenní nebo dopolední program po celý týden nebo jen ve vybraných dnech. Minimální počet dní v rámci docházky do MŠ jsou 2 dopoledne v týdnu u dětí mladších 3 let, které budou zařazeny do třídy Jesle a 3 dopoledne v týdnu u dětí nad 3 roky, které budou zařazeny do třídy Školka. Na jednoho učitele v třídě Jesle připadá 4 – 6 dětí a ve třídách Školka připadá na jednoho učitele 10 – 12 dětí. Zaměřujeme se na individuální přístup a ucelený rozvoj dětí.

Ceník platný od 1.2.2024 ke stažení

Ceny školného zahrnují dvojjazyčný program PlayWisely (komplexní vývoj v oblastech hrubé i jemné motoriky, rozumových a jazykových dovedností, smyslů, kreativity a hudby). Výlety, školní akce, kulturní akce, divadla, přednášky ve třídách MŠ, konzultace spolupracujících odborníků ve školce – (pedagogicko-psychologická poradna, logoped), dále pojištění a DPH. Více o programu PlayWisely, jeho přínosech a průběhu naleznete na www.playwisely.cz. Cena nezahrnuje některé odpolední zájmové kroužky ve třídě školka, některé zájmové kroužky jsou zahrnuty ve školném (příklady pořádaných kroužků: hudba, tanec, jóga, výtvarné práce, sport, logopedie, angličtina atd.).

Platba přes zaměstnavatele je možná. Upozorňujeme na možnost daňového odpočtu za MŠ za každé vyživované dítě max. do výše minimální měsíční mzdy. Doklady pro zaměstnavatele nebo FU Vám rádi vystavíme.

Pro přijetí do MŠ nebo dětské skupiny je nutné doložit tyto vyplněné dokumenty (ke stažení níže):
– Závazná přihláška
– Dotazník “Co už umím”
– Pověření k zvednutí dítěte
– Evidenční list (část dokumentu musí být potvrzena lékařem)

Na základě doložení Závazné přihlášky bude připravena “Dohoda o svěření dítěte”, která bude při nástupu podepsána oběma smluvními stranami.

 

Soubory ke stažení