Akreditovaná sportovní školka a jesle Praha 4
Spojujeme pohyb, montessori a moderní přístup ke vzdělávání dětí.

Projekty

ŠABLONY IV PRO MŠ PLAYWISELY, CZ.02.02.XX/00/22_002/0003069

Sportovní aktivity v mateřském školství a jeslích

CZ.02.02.XX/00/22_002/0003069
V rámci projektu Šablony IV pro MŠ PlayWisely financujeme další vzdělávání pracovníků mateřské školy a také personální podporu zaměřenou na zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání dětem. Projekt je financován z Evropských fondů..

Worskhop rodičovství Mgr. L. Lupinkova

Srdečně Vás zveme na 2. ze série 2 workshopů pro rodiče a učitele “Rodičovství v multikulturní společnosti”
Více informací

Dětská skupina PlayWisely

Operační program Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 1.2 rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Multikulturní vzdělávání v MŠ PlayWisely II

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001895
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy (dvojjazyčný školní asistent pro děti s odlišným mateřským jazykem), komunitní aktivity (setkávání s rodiči) a celková podpora inkluzivního prostředí školy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Šablony III – PlayWisely

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019334
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora (chůva pro děti do 2 let) a projektový den v oblasti polytechnické vzdělávání pro děti z MŠ. Projekt je financován z Evropských fondů.