Akreditovaná sportovní školka a jesle Praha 4
Spojujeme pohyb, montessori a moderní přístup ke vzdělávání dětí.
 
 
 
 
 
 
 
 
skolka-logo2
 
 
 
 
 
 
OPZ_barevne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denní program

 
 
DENNÍ REŽIM MATEŘSKÁ ŠKOLKA

7:30-8:30

Příchod dětí, individuální práce s didaktickými pomůckami Montessori, výtvarné tvoření, volná hra, rozcvička v tělocvičně podle potřeby.

 
8:30-10:15
Elipsa - ranní kruh, přivítání, cvičení ticha, koncentrace a koordinace, prezentace tématických celků, hudba, pohyb, jazyková výchova atd. v češtině nebo angličtině. Individuální práce dětí. svačina individuálně dle potřeb dětí do 9.30.
Na ranním kruhu se věnujeme měsíčním tématům, zpíváme a říkáme si říkanky v českém i anglickém jazyce, představujeme si nové didaktické pomůcky. Dále pracujeme s didaktickými, montessori a PlayWisely® pomůckami na rozvoj rozumových dovedností, řeči, paměti, logického myšlení, jemné motoriky a smyslů.

 
10.15 - 11.45
Pobyt Venku
 
 

11:45-12:30
oběd
Děti se zapojují do prostírání, nalévání a úklidu po obědě. Všechny dětí si jdou po obědě odpočinout do spacího koutku.

 
12:30-12:45
Vyzvedávání dětí odcházejících po obědě.
 
12:45–14:00
Odpočinek, klidový režim, spánek, čtení

 
14:30–15.15
Kroužky

Odpolední kroužky v ceně školného (hudební a sportovní kroužek, joga, výtvarný kroužek, angličtina, tanečky atd.)
 
15:15–15.30
Svačina
 
15:30–17:00
Vyzvedávání dětí, pobyt venku / hudební, výtvarná a kreativní činnost.
 
 
 
 
 
DENNÍ REŽIM JESLIČKY

7:30-8:45

- příchod dětí
- individuální práce s didaktickými pomůckami Montessori
- výtvarné činnosti
- volná hra
- hudba (repro hudba, kytara, tanec, zpěv)
- čtení, prohlížení knih
- péče o naše ježky

 
8.45 -9.00
"Elipsa" - ranní kruh, přivítání, aktivity na dané téma, ukázky práce s pomůckami, písničky, básničky, logopedická cvičení, karty Play Wisely


 
9.00 / 9.30
"Protahujeme tělo"
- rozběhání, rozcvička, cviky na posílení hrubé motoriky, pohybové hry, pohybové básničky, tanečky
- využíváme metodiku cvičení pro Play Wisely, trénujeme: sílu, rovnováhu, kopání, chytání, házení atd.

 
9.30 - 10.00
Svačina, odchod ven (dle počasí možno využít aktivity uvnitř)
 
10.00 - 11.20
Pobyt venku - pohybové hry, "objevujeme svět"

 
12.30 - 12.45
Vyzvedávání dětí po obědě

 
 
12.00 - 14.30
Spánek, odpočinek

 
15.00 - 15.30
Vyzvedávání dětí po spaní , odchod ven (dle počasí), případně aktivity uvnitř - tělocvična, výtvarná výchova, práce s pomůckami, karty Play Wisely atd.

 
16.40 - 17.00
Příchod z venku, předávání dětí, vyzvedávání dětí


"Společně objevujeme svět, hrajeme si a tvoříme. Učíme se respektu k okolnímu světu, kamarádům, ale i k sobě samým. Učíme se komunikovat. Motivujeme děti k samostatnému prostírání stolů, nalévání pití, úklidu, oblékání a celkové sebeobsluze. Některé dny je přítomen rodilý mluvčí a výuka tak probíhá v češtině i angličtině"

Celkový program dne se může lišit v závislosti na probíhajících adaptacích, speciálnímu programu (např. divadlo..), počasí i celkovém rozpoložení skupinky.


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportovní školka a jesle PlayWisely® je otevřena každý všední den od 7.30 do 17.00 hodin.
 
 

Sportovní aktivity v mateřském školství a jeslích

 • základy gymnastiky (rovnováha, správný pohyb, jednoduché nástroje, kotrmelec, přeskok)
 • základy atletiky (běh, skok, házení)
 • základy míčových her (fotbal, tenis, golf, vybíjená, házená, florbal, basketbal)
 • základy ostatních sportů
 • maximální výuky formou kolektivního sportování a zdravého soutěžení = sport jako zábava

Pedagogická činnost

 • rozvoj soustředění, paměti, logiky a jazykových dovedností (karty PlayWisely, říkadla, skládačky, jednoduché rébusy, písničky, rytmické hry), k dispozici je dětem během dne řada didaktických a montessori pomůček
 • angličtina - bilingvální pojmenování známých věcí, jednoduché věty, přítomnost rodilého mluvčího ve třídách
 • předškolní a logopedická příprava
 • rozvoj sociálních dovedností (respekt, spolupráce, pozdravení, poděkování, žádosti o pomoc atd.)
 • Školní vzdělávací plán je k nahlédnutí v prostorách školky
 • Plán výchovy a péče v k nahlédnutí ZDE

Rozvoj tvořivosti a jemné motoriky

 • malování, kreslení, modelování a tvoření z různých materiálů

Rozvoj hudby a dramatické činnosti

 • pravidelné pořádání hudebních koncertů a divadelních představení pro školku a jesličky

Odpolední kroužky pro děti ze školky v ceně školného

 • Pondělí - JÓGA s Renatou
 • Úterý - Keramika, Judo
 • Středa - Taneční kroužek - Hýbeme dětmi - www.hybemedetmi.cz , angličtina s Davidem
 • Čtvrtek - Hudebně dramatický kroužek s Danielou
 • Pátek - Výtvarný kroužek s Klárkou