Akreditovaná sportovní školka a jesle Praha 4
Spojujeme pohyb, montessori a moderní přístup ke vzdělávání dětí.
 
 
skolka-logo2
 
 
 
 
 

Ceník mateřské školky a jeslí PlayWisely® Praha 4

Sportovní školka a jesle PlayWisely přijímá děti od 18 měsíců po předškoláky. Docházet mohou na celodenní nebo polodenní program po celý týden nebo jen ve vybrané dny. Na jednoho učitele v jeslích připadá 4-6 dětí a ve školce 10 - 12 dětí. Zaměřujeme se na individuální přístup a ucelený rozvoj dětí.

U druhého dítěte sleva 10 %. Při úhradě předem za pololetí (5 měsíců) sleva 4 %, za rok (10 měsíců) sleva 7 %. Platba přes zaměstnavatele je možná.
Ceny školného zahrnují dvojjazyčný PlayWisely program (ucelený rozvoj v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozumových a jazykových dovedností, smyslů, kreativity a hudby). Cena zahrnuje také odpolední zájmové kroužky (např. hudba a tanec, jóga, základy míčových her, výtvarné či ruční práce atd., výlety a školkové akce – divadla, přednášky a tvořivé dílny), prohlídku spolupracujícími odborníky ve školce – (pedagogicko-psychologická poradna a logoped), dále pojištění a DPH. Stravné (2x zdravá svačina, oběd a pitný režim) ve výši Kč 75,-/celý den + DPH nebo Kč 65,-/půl den + DPH se hradí zvlášť.

Upozorňujeme na možnost daňového odpočtu za školku za každé vyživované dítě max. do výše minimální mzdy, t.j. Kč 9 900,- ročně. Doklady pro zaměstnavatele či FU Vám rádi vystavíme.
Ceník za měsícCelý denDopoledneOdpoledne
8 dní6 160,-4 240,-4 240,-
12 dní9 000,-6 120,-6 120,-
16 dní11 680,-7 840,-7 840,-
20 dní14 000,-9 400,-9 400,-

Soubory ke stažení