Akreditovaná sportovní školka a jesle Praha 4
Spojujeme pohyb, montessori a moderní přístup ke vzdělávání dětí.
 
 
 
 
 
 
 
 
skolka-logo2
 
 
 
 
 
 
OPZ_barevne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceník mateřské školky a jeslí PlayWisely® Praha 4

 
Sportovní školka a jesle PlayWisely přijímá děti od 18 měsíců po předškoláky - třída JESLE od 18 měsíců do 3 let a třída ŠKOLKA od 3 let do předškolního věku. Docházet mohou na celodenní nebo dopolední program po celý týden nebo jen ve vybraných dnech - JESLE/DĚTSKÁ SKUPINA MINIMÁLNĚ 2 DNY V TÝDNU, ŠKOLKA MINIMÁLNĚ 3 DNY V TÝDNU. Na jednoho učitele v jeslích připadá 4-6 dětí a ve školce 10 - 12 dětí. Zaměřujeme se na individuální přístup a ucelený rozvoj dětí.

Platba přes zaměstnavatele je možná. Upozorňujeme na možnost daňového odpočtu za školku za každé vyživované dítě max. do výše minimální měsíční mzdy. Doklady pro zaměstnavatele nebo FU Vám rádi vystavíme.

Ceny školného zahrnují dvojjazyčný program PlayWisely (komplexní vývoj v oblastech hrubé i jemné motoriky, rozumových a jazykových dovedností, smyslů, kreativity a hudby). Cena zahrnuje také odpolední zájmové kroužky ve třídě školka (HUDBA a tanec, Jóga, výtvarné práce atd.), výlety, školní akce, kulturní akce, divadla, přednášky ve třídách školka a jesle, konzultace spolupracujících odborníků ve školce - (pedagogicko-psychologická poradna, logoped), dále pojištění a DPH. Cena školkovného nezahrnuje stravné (2x zdravá svačina, oběd a pitný režim) v hodnotě Kč 95,- vč. DPH / celý den nebo 80,- vč. DPH / dopoledne. Stravné je hrazeno nad rámec školkovného.


 
CENÍK 2020/2021

JESLE / DĚTSKÁ SKUPINA
Ceník za měsíc Celý den Dopoledne
8 dní 6 720, - 4 800, -
12 dní 9 720, - 6 840, -
16 dní 12 480, - 8 640, -
20 dní 14 800, - 10 200, -

ŠKOLKA
Ceník za měsíc Celý den Dopoledne
12 dní 9 720,- 6 840,-
16 dní 12 480,- 8 640,-
20 dní 14 800,- 10 200,-

Pro přijetí do MŠ nebo dětské skupiny je nutné doložit tyto vyplněné dokumenty (ke stažení níže):
- Závazná přihláška
- Dotazník "Co už umím"
- Pověření k zvednutí dítěte
- Evidenční list (část dokumentu Musi Být potvrzena lékařem, )

Na základě doložení Závazné přihlášky bude připravena "Dohoda o svěření dítěte", která bude při nástupu podepsána oběma smluvními stranami (školka nebo dětské skupiny, rodiče)
 

Soubory ke stažení