Akreditovaná sportovní školka a jesle Praha 4
Spojujeme pohyb, montessori a moderní přístup ke vzdělávání dětí.
 
 
 
 
 
 
 
 
skolka-logo2
 
 
 
 
 
 
OPZ_barevne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceník mateřské školky a dětské skupiny PlayWisely® Praha 4

 
Dětská skupina / Jesle

Dětská skupina PlayWisely přijímá děti od 18 měsíců do 3 let. Děti mohou docházet na celodenní nebo dopolední program po celý týden nebo jen ve vybraných dnech. Minimální počet dní v rámci docházky do dětské skupiny jsou 2 dopoledne v týdnu. Maximální kapacita dne je 12 dětí. Na jednu chůvu v dětské skupině připadá 4-6 dětí. Zaměřujeme se na individuální přístup a ucelený rozvoj dětí.

Základní školné zahrnuje péči o dítě, pojištění a DPH. V rámci ceny aktivit je v ceně zahrnut dvojjazyčný program PlayWisely (komplexní podpora vývoje v oblastech hrubé i jemné motoriky, rozumových a jazykových, řečových dovedností, smyslů, soustředění, schopnosti učení, paměti, spolupráce, kreativity, hudby atd.), angličtina, výtvarné, hudební, pohybové aktivity v českém a anglickém jazyce. Kulturní akce pořádané v prostorách dětské skupiny, komplexní pravidelná zpětná vazba rodičům zaměřená na pokroky a talenty dítěte a DPH. Stravné (2x zdravá svačina, oběd a pitný režim) v hodnotě Kč 120,- vč. DPH / celý den nebo 90,- vč. DPH / dopoledne je hrazeno nad rámec školkovného.

Více o programu PlayWisely, jeho přínosech a průběhu naleznete na www.playwisely.cz.

Platba přes zaměstnavatele je možná. Upozorňujeme na možnost daňového odpočtu za dětskou skupinu za každé vyživované dítě max. do výše minimální měsíční mzdy. Doklady pro zaměstnavatele nebo FU Vám rádi vystavíme.
 
Ceník dětská skupina/jesle

Ceník měsíčního školného platný od 1.9.2022 v Kč
Celodenní Dopoledne
Měsíční školné Základní Základní
8 dní 3 250,- 2 000, -
12 dní 3 500,- 2 500, -
16 dní 3 750,- 3 000, -
20 dní 4 000,- 3 500, -
Aktivity:
500,- / dopoledne
700,- / celý den
 
Školka

Mateřská školka PlayWisely přijímá děti od 3 let po předškoláky. Děti mohou docházet na celodenní nebo dopolední program po celý týden nebo jen ve vybraných dnech. Minimální počet dní v rámci docházky do MŠ jsou 3 dopoledne v týdnu. Na jednoho učitele v MŠ připadá 10 - 12 dětí. Zaměřujeme se na individuální přístup a ucelený rozvoj dětí.

Ceny školného zahrnují dvojjazyčný program PlayWisely (komplexní vývoj v oblastech hrubé i jemné motoriky, rozumových a jazykových dovedností, smyslů, kreativity a hudby). Cena zahrnuje také odpolední zájmové kroužky ve třídě školka (hudba, tanec, jóga, výtvarné práce, sport, logopedie atd.), výlety, školní akce, kulturní akce, divadla, přednášky ve třídách MŠ, konzultace spolupracujících odborníků ve školce - (pedagogicko-psychologická poradna, logoped), dále pojištění a DPH. Stravné (2x zdravá svačina, oběd a pitný režim) v hodnotě Kč 120,- vč. DPH / celý den nebo 90,- vč. DPH / dopoledne je hrazeno nad rámec školkovného. Více o programu PlayWisely, jeho přínosech a průběhu naleznete na www.playwisely.cz.

Platba přes zaměstnavatele je možná. Upozorňujeme na možnost daňového odpočtu za školku / dětskou skupinu za každé vyživované dítě max. do výše minimální měsíční mzdy. Doklady pro zaměstnavatele nebo FU Vám rádi vystavíme.
 
Ceník školka

Ceník měsíčního školného platný od 1.9.2022 v Kč
Ceník za měsíc Celý den Dopoledne
12 dní 10 200,- 7 520,-
16 dní 13 100,- 9 500,-
20 dní 15 500,- 11 220,-

Pro přijetí do MŠ nebo dětské skupiny je nutné doložit tyto vyplněné dokumenty (ke stažení níže):
- Závazná přihláška
- Dotazník "Co už umím"
- Pověření k zvednutí dítěte
- Evidenční list (část dokumentu musí být potvrzena lékařem)

Na základě doložení Závazné přihlášky bude připravena "Dohoda o svěření dítěte", která bude při nástupu podepsána oběma smluvními stranami (školka nebo dětské skupiny, rodiče)
 

Soubory ke stažení