Akreditovaná sportovní školka a jesle Praha 4
Spojujeme pohyb, montessori a moderní přístup ke vzdělávání dětí.
 
 
 
 
 
 
 
 
skolka-logo2
 
 
 
 
 
 
OPZ_barevne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novinky

 
 
 
 
 
Zápisy k předškolnímu vzdělávání se budou konat v naší MŠ a jeslích od 3.5. do 16.5.2021 formou vyplnění on-line přihlášky v systému Twigsee zde: TWIGSEE Přihláška do MŠ a jeslí PlayWisely

Do 3 dnů od odeslání přihlášky od nás obdržíte potvrzení o přijetí Vaší žádosti. Po uzavření zápisů, nejpozději do 17.5.2021 od nás obdržíte Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do naší MŠ. V případě, že počet zájemců o předškolní vzdělání v naší MŠ nebo jeslích překročí naši kapacitu a Vaše dítě nebude přijato, budeme Vás neprodleně informovat spolu se zdůvodněním Vašeho nepřijetí.

Přednost při přijímání mají děti v tomto pořadí:
1. Děti v posledním roce před vstupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky.
2. Děti, které již docházely do MŠ PlayWisely v tomto školním roce a jejich zákonní zástupci se přihlásí do 30.4.2021 k docházce na školní rok 2021/2022.
3. Sourozenci dětí, které do MŠ PlayWisely dochází.
4. Děti, které přechází z jeslí PlayWisely.
5. Děti, které přechází z centra PlayWisely.
6. Děti, které mají docházku 5 dní v týdnu.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy nebo jeslí je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte od pediatra je součástí Evidenčního listu dítěte, který od nás obdržíte spolu s Potvrzením o přijetí a návrhem Smlouvy o poskytování předškolního vzdělání za úplatu, případně můžete použít i formulář Potvrzení od lékaře stažené z aplikace Twigsee.

V případě, že máte zájem o individuální prohlídku naší MŠ nebo jeslí, dejte nám prosím vědět na email lucie.tumova@playwisely.cz. Po znovuotevření MŠ a jeslí se s Vámi domluvíme na termínu prohlídky. Děkujeme za spolupráci!
 
 
 
 
 
mezigenerační setkání
 
 
 
Pravidelná mezigenerační setkávání dětí a rodičů z naší MŠ se seniory z Alzheimer Home Zátiší ve spolupráci s organizací Mezi námi, o.p.s. za podpory dotačního fondu OP Praha - pól růstu, budou v tomto školním roce 2019-2020 probíhat v následujících termínech: 25.9.2019, 23.10.2019, 27.11.2019, 18.12.2019, 29.1.2020, 26.2.2020, 25.3.2020, 29.4.2020, 20.5.2020 a 24.6.2020. Cílem setkání je podpora kompetencí dětí a seniorů v oblasti vzájemného porozumění a propojení. Setkání dětem pomáhají budovat pocit zodpovědnosti a sounáležitosti s generací seniorů, odstraňují pocity strachu z neznámého nebo lhostejnosti ke zdravotním obtížím seniorů.
 
 
 
 
 
mezigenerační setkání
 
 
 
Zveme Vás na 2 cykly odborných setkání ve formě workshopů ZDRAVÁ RODINA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ aneb Jak včas rozpoznat projevy poruch pozornosti a školních dovedností dítěte. Návod na to, jak tuto nečekanou změnu v rodině zvládnout s lehkostí a úsměvem. Workshopy povede speciální pedagožka Daniela Hartlová a koučka Monika Váňová a budou se konat v naší MŠ 2.10. 2019 a 5.11.2019 od 17 do 19 h. Více informací v příloze.

Workshop zdravá rodina
Navazující workshop Workshop zdravá rodina
 
 
 
 
 
 
prohlidky
 
 
 
Od 1.3.2018 čerpáme dotační podporu z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Dětská skupina PlayWisely (2018 až 2020) registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/17_074/0008531 prioritní osa OZP 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Popis projektu:
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Hornomlýnksá 1231/7, Praha 4
Kapacita zařízení péče o dítě: 12
Typ zařízení pro děti předškolního věku: Dětská skupina dle zák. č. 247/2014 Sb.
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatele: Pro veřejnost
Cílová skupina: Rodiče s dětmi
 
 
 
 
 
prohlidky
 
 
 
Máme několik volných míst v jesličkách od ZÁŘÍ 2018 - domluvte si individuální prohlídku školky a jesliček
Sportovní školka a jesle PlayWisely v Praze 4-Kunraticích nabízí rodičům možnost návštěvy. Přijďte se podívat na naše přátelské prostředí, kde spojujeme každodenní pohyb, metodu Play Wisely, montessori pedagogiku a ucelený přístup ke vzdělávání dětí. Prohlédněte si naše moderní třídy a tělocvičny, seznamte se s našimi pedagogy a získejte více informací o naší jedinečné školce a jesličkách. Domluvte si prohlídku naší školky a jeslí s ředitelkou Veronikou Fílovou na tel. +420 606 625 000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využijte náš unikátní adaptační program pro děti PlayWisely!
V našem Centru, školce a jeslích nabízíme program PlayWisely - první ucelený program pro rozvoj pohybových a rozumových schopností dětí již od 4 měsíců věku. Děti k nám pravidelně dochází s rodiči na 30-45minutové skupinové nebo individuální lekce PlayWisely. Rozvíjí zde celou řadu dovedností a schopností a tvoří si pevné základy ve všech důležitých oblastech rozvoje. Postupně si za přítomnosti rodičů zvykají na prostředí, lektora a učí se spolupracovat s dalšími dětmi. Přechod do jesliček nebo školky je pro ně po krátké adaptaci ve známém prostředí a se známými lidmi mnohem jednodušší. Více informací o programu PlayWisely a registrace na www.playwisely.cz.