Akreditovaná sportovní školka a jesle Praha 4
Spojujeme pohyb, montessori a moderní přístup ke vzdělávání dětí.
 
 
 
 
 
 
 
 
skolka-logo2
 
 
 
 
 
 
OPZ_barevne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novinky

 
 
mezigenerační setkání
 
 
 
Pravidelná mezigenerační setkávání dětí a rodičů z naší MŠ se seniory z Alzheimer Home Zátiší ve spolupráci s organizací Mezi námi, o.p.s. za podpory dotačního fondu OP Praha - pól růstu, budou v tomto školním roce 2019-2020 probíhat v následujících termínech: 25.9.2019, 23.10.2019, 27.11.2019, 18.12.2019, 29.1.2020, 26.2.2020, 25.3.2020, 29.4.2020, 20.5.2020 a 24.6.2020. Cílem setkání je podpora kompetencí dětí a seniorů v oblasti vzájemného porozumění a propojení. Setkání dětem pomáhají budovat pocit zodpovědnosti a sounáležitosti s generací seniorů, odstraňují pocity strachu z neznámého nebo lhostejnosti ke zdravotním obtížím seniorů.
 
 
 
 
 
mezigenerační setkání
 
 
 
Zveme Vás na 2 cykly odborných setkání ve formě workshopů ZDRAVÁ RODINA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ aneb Jak včas rozpoznat projevy poruch pozornosti a školních dovedností dítěte. Návod na to, jak tuto nečekanou změnu v rodině zvládnout s lehkostí a úsměvem. Workshopy povede speciální pedagožka Daniela Hartlová a koučka Monika Váňová a budou se konat v naší MŠ 2.10. 2019 a 5.11.2019 od 17 do 19 h. Více informací v příloze.

Workshop zdravá rodina
Navazující workshop Workshop zdravá rodina
 
 
 
 
 
 
prohlidky
 
 
 
Od 1.3.2018 čerpáme dotační podporu z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Dětská skupina PlayWisely (2018 až 2020) registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/17_074/0008531 prioritní osa OZP 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Popis projektu:
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Hornomlýnksá 1231/7, Praha 4
Kapacita zařízení péče o dítě: 12
Typ zařízení pro děti předškolního věku: Dětská skupina dle zák. č. 247/2014 Sb.
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatele: Pro veřejnost
Cílová skupina: Rodiče s dětmi
 
 
 
 
 
prohlidky
 
 
 
Máme několik volných míst v jesličkách od ZÁŘÍ 2018 - domluvte si individuální prohlídku školky a jesliček
Sportovní školka a jesle PlayWisely v Praze 4-Kunraticích nabízí rodičům možnost návštěvy. Přijďte se podívat na naše přátelské prostředí, kde spojujeme každodenní pohyb, metodu Play Wisely, montessori pedagogiku a ucelený přístup ke vzdělávání dětí. Prohlédněte si naše moderní třídy a tělocvičny, seznamte se s našimi pedagogy a získejte více informací o naší jedinečné školce a jesličkách. Domluvte si prohlídku naší školky a jeslí s ředitelkou Veronikou Fílovou na tel. +420 606 625 000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využijte náš unikátní adaptační program pro děti PlayWisely!
V našem Centru, školce a jeslích nabízíme program PlayWisely - první ucelený program pro rozvoj pohybových a rozumových schopností dětí již od 4 měsíců věku. Děti k nám pravidelně dochází s rodiči na 30-45minutové skupinové nebo individuální lekce PlayWisely. Rozvíjí zde celou řadu dovedností a schopností a tvoří si pevné základy ve všech důležitých oblastech rozvoje. Postupně si za přítomnosti rodičů zvykají na prostředí, lektora a učí se spolupracovat s dalšími dětmi. Přechod do jesliček nebo školky je pro ně po krátké adaptaci ve známém prostředí a se známými lidmi mnohem jednodušší. Více informací o programu PlayWisely a registrace na www.playwisely.cz.