Akreditovaná sportovní školka a jesle Praha 4
Spojujeme pohyb, montessori a moderní přístup ke vzdělávání dětí.
 
 
 
 
 
 
 
 
skolka-logo2
 
 
 
 
 
 
OPZ_barevne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty

 

Dětská skupina PlayWisely

 
Operační program Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 1.2 rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.
 

Multikulturní vzdělávání v PlayWisely

 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001895
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy (dvojjazyčný asistent pro děti s odlišným mateřským jazykem), komunitní aktivity (setkávání s rodiči) a celková podpora inkluzivního prostředí školy. Projekt je financován z Evropských fondů.
 

Šablony III - PlayWisely

 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019334
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora (chůva pro děti do 2 let) a projektový den v oblasti polytechnické vzdělávání pro děti z MŠ. Projekt je financován z Evropských fondů.